Verfügbar

Gibson ES335 Sunburst Long Guard 1959

€ 45.000,00 45000.0 EUR € 45.000,00

€ 45.000,00

Not Available For Sale

https://www.tfoa.eu/web/image/product.template/83629/image_1920?unique=1976e33

Die 1958 eingeführte ES335 von Gibson wurde im Laufe der Jahre zu einem der beliebtesten Gitarrenmodelle der Geschichte. Die Modelle aus den frühen Jahren sind bei Sammlern und Gitarristen sehr begehrt, und dieses Modell von 1959 ist ein großartiges Beispiel dafür.

 • Marke
 • Zustand
 • Steg
 • Saitenhalter
 • Tuning-Maschinen
 • Body Format
 • Farbe Familie
 • Finish
 • Body Material
 • Top Material
 • Body Details
 • Material des Halses
 • Profil des Halses
 • Griffbrett Material
 • Griffbrett-Radius
 • Griffbrett-Radius
 • Details zum Hals
 • Nutbreite
 • Mensur
 • Pickup-Konfiguration
 • Hals-Tonabnehmer
 • Steg-Tonabnehmer
 • Kontrollen
 • Gewicht
 • Reist in
 • Zubehör
 • Fotos von

Diese Kombination existiert nicht.

 • icons conditions Zustand:
 • icons warranty Garantie:
 • icons photos Fotos von:
 • icons shipping Versand:
 • Excellent

 • 1 Jahre

 • Tatsächliches Instrument

 • Überprüfen Sie Ihre Versandkosten auf unserer Seite 'Weltweiter Versand'. Kostenloser Versand nach Deutschland ab €199 und nach Österreich ab €499

Niet op voorraad
Ongeldige e-mail
We informeren je zodra het product weer op voorraad is.
Toegevoegd aan je verlanglijst

Gibson ES335 Sunburst Long Guard 1959

Laat er geen misverstand over bestaan; deze ES335 is een uiterst speciale gitaar die zelfs zonder dat er een noot gespeeld wordt menigeen in bewondering zal laten toekijken. De gitaar verkeert in een excellente conditie, maar om deze geheel origineel te noemen zou een leugen zijn. 

De hals is in de '70s ooit eens gemoderniseerd door er een 'volute' op te plakken, in de jaren 70 werden alle Gibsons namelijk voorzien werden van een volute om het breken van de headstock tegen te gaan. Toentertijd zijn er ook gloednieuwe Grover tuners op geplaatst, ook dit was geen vreemd fenomeen. Je moet je bedenken dat deze gitaar in die tijd voor een gemiddelde speler 'gewoon' een 15-jaar-oude gitaar was. 

De vorige eigenaar heeft ervoor gekozen deze gitaar weer zoveel mogelijk te herstellen naar het origineel. In dit proces zijn de extra gaten in de kop (voor de nieuwe tuners) opgevuld, is de volute verwijderd, is er een kleine overspray aangebracht op de achterkant van de kop en zijn de originele tuners weer teruggeplaatst. Wat overblijft is in feite een originele, nota bene verstevigde gitaar. 

De sunburst-finish is door de jaren heen op prachtige wijze verouderd, waarbij de craquelé de gitaar zijn typische vintage karakter geeft. Op de body prijkt daarnaast de 'long guard'; deze lange slagplaat werd slechts in 1958 en 1959 op de ES335 gemonteerd en werd vanaf 1960 vervangen door een korter exemplaar. Wat mij betreft is dit, in combinatie met de beroemde 'Mickey Mouse Ears', de aller gaafste uitvoering van de ES335 die ooit bestaan heeft. 

Bovendien staat de beroemde tekst 'Patent Applied For' op de onderkant van de pickups. Deze originele en uiterst zeldzame 'Double White' PAF humbuckers worden door velen beschouwd als de heilige graal onder de gitaar pickups en werden alleen in 1959 gebruikt. Deze pickups zijn zeer gewild en worden gewaardeerd om hun uniekheid, omdat ze een geluid produceren dat zijn weerga niet kent. De klank is vol, warm, direct en zeer, zeer dynamisch. Met de volume en tone controls kun je een ondenkbaar aantal geluiden uit deze gitaar trekken, en het heerlijke van de vier-knoppen layout is dat dit per pickup afhankelijk kan. 

Een paar jaar geleden hadden we een originele '58. Die was qua uiterlijk een stukje cleaner maar had een zeer donkere sunburst vergeleken met deze. Die gitaar had ook PAFs, maar geen 'Double Whites'. In deze gitaar merk ik absoluut het verschil daartussen en moet ik aan mezelf toegeven dat ze daadwerkelijk beter klinken dan de 'normale' PAFs. 

Dit soort gitaren komen wij, überhaupt in Europa, maar zelden tegen. Dat ik er twee heb mogen vasthouden in mijn leven is al een reden om gelukkig te kunnen sterven als absolute gitaar-nerd. Mocht je in de gelegenheid zijn om een dergelijke investering te maken, zal niet alleen je versterker, vrouw en buren gelukkig maken, maar ook je toekomstige banksaldo. Een gitaar van dit kaliber gaat alleen maar stijgen in waarde de komende jaren en gaat alleen maar moeilijker worden om te vinden. 

Consignatie.

 
 

Let there be no misunderstanding; this ES335 is an extremely special guitar that will leave many a person in admiration even without a note being played. The guitar is in excellent condition, but to call it completely original would be a lie. 


The neck was once modernised in the '70s by sticking a 'volute' on it, as in the 70s all Gibsons were fitted with a volute to prevent the headstock from breaking. At the time, brand new Grover tuners were also put on it, this too was not a strange phenomenon. You have to remember that at the time, for an average player, this guitar was 'just' a 15-year-old guitar. 


The previous owner chose to restore this guitar back to the original as much as possible. In this process, the extra holes in the headstock (for the new tuners) were filled, the volute was removed, a small overspray was applied to the back of the headstock and the original tuners were reinstalled. What remains is basically an original, note-reinforced guitar. 


The sunburst finish has aged beautifully over the years, with the crackle giving the guitar its typical vintage character. The body also features the 'long guard'; this long pickguard was only fitted to the ES335 in 1958 and 1959 and was replaced by a shorter one from 1960 onwards. As far as I am concerned, combined with the famous 'Mickey Mouse Ears', this is the very coolest version of the ES335 that has ever existed. 


Moreover, the famous text 'Patent Applied For' is on the bottom of the pickups. These original and extremely rare 'Double White' PAF humbuckers are considered by many to be the holy grail among guitar pickups and were only used in 1959. These pickups are highly sought after and appreciated for their uniqueness, as they produce a sound unlike any other. The sound is full, warm, direct and very, very dynamic. With the volume and tone controls you can pull an unthinkable number of sounds from this guitar, and the wonderful thing about the four-button layout is that this can be done on a pickup-by-pickup basis.

A few years ago, we had an original '58. That one was a bit cleaner in appearance but had a very dark sunburst compared to this one. That guitar also had PAFs, but no 'Double Whites'. In this guitar, I definitely notice the difference between them and have to admit to myself that they actually sound better than the 'normal' PAFs. 


We rarely come across guitars like this, at all in Europe. That I've been able to hold two of them in my life is already a reason to die happy as an absolute guitar nerd. Should you have the opportunity to make such an investment, it will not only make your amp, wife and neighbours happy, but also your future bank balance. A guitar of this calibre is only going to increase in value over the next few years and is only going to get harder to find. 


Consignment.

 
 

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Diese ES335 ist eine ganz besondere Gitarre, die so manchen in Bewunderung versetzen wird, auch ohne dass ein Ton gespielt wird. Die Gitarre ist in ausgezeichnetem Zustand, aber sie als komplett original zu bezeichnen, wäre eine Lüge. 


Der Hals wurde in den 70er Jahren einmal modernisiert, indem eine "Volute" aufgeklebt wurde, denn in den 70er Jahren wurden alle Gibsons mit einer Volute versehen, um ein Brechen der Kopfplatte zu verhindern. Damals wurden auch nagelneue Grover-Mechaniken angebracht, auch das war kein ungewöhnliches Phänomen. Man muss bedenken, dass diese Gitarre damals für einen durchschnittlichen Spieler "nur" eine 15 Jahre alte Gitarre war. 


Der Vorbesitzer beschloss, die Gitarre so weit wie möglich in den Originalzustand zurückzuversetzen. Dabei wurden die zusätzlichen Löcher in der Kopfplatte (für die neuen Mechaniken) aufgefüllt, die Spirale entfernt, die Rückseite der Kopfplatte ein wenig überlackiert und die Originalmechaniken wieder eingebaut. Was bleibt, ist im Grunde eine originale, notenverstärkte Gitarre.


Die Sunburst-Lackierung ist im Laufe der Jahre schön gealtert, wobei das Craquelé der Gitarre ihren typischen Vintage-Charakter verleiht. Der Korpus weist auch das "lange Schlagbrett" auf; dieses lange Schlagbrett wurde nur in den Jahren 1958 und 1959 an der ES335 angebracht und wurde ab 1960 durch ein kürzeres ersetzt. Zusammen mit den berühmten "Mickey Mouse Ears" ist dies meiner Meinung nach die coolste Version der ES335, die es je gegeben hat. 


Außerdem befindet sich der berühmte Schriftzug 'Patent Applied For' auf der Unterseite der Tonabnehmer. Diese originalen und extrem seltenen 'Double White' PAF-Humbucker werden von vielen als der heilige Gral unter den Gitarren-Tonabnehmern angesehen und wurden nur 1959 verwendet. Diese Tonabnehmer sind sehr begehrt und werden für ihre Einzigartigkeit geschätzt, da sie einen unvergleichlichen Sound erzeugen. Der Sound ist voll, warm, direkt und sehr, sehr dynamisch. Mit den Lautstärke- und Tonreglern kann man dieser Gitarre eine unvorstellbare Anzahl von Sounds entlocken, und das Wunderbare an dem Vier-Knopf-Layout ist, dass dies auf einer Pickup-zu-Pickup-Basis gemacht werden kann.


Vor ein paar Jahren hatten wir eine originale 58er. Diese war etwas sauberer, hatte aber im Vergleich zu dieser eine sehr dunkle Sonnenschlifffarbe. Diese Gitarre hatte auch PAFs, aber keine "Double Whites". Bei dieser Gitarre bemerke ich den Unterschied zwischen den beiden und muss mir eingestehen, dass sie tatsächlich besser klingen als die "normalen" PAFs. 


Solche Gitarren gibt es in Europa überhaupt nicht. Dass ich in meinem Leben schon zwei davon in den Händen halten durfte, ist schon ein Grund, als absoluter Gitarren-Nerd glücklich zu sterben. Sollten Sie die Möglichkeit haben, eine solche Investition zu tätigen, wird sie nicht nur Ihren Verstärker, Ihre Frau und Ihre Nachbarn glücklich machen, sondern auch Ihren zukünftigen Kontostand. Eine Gitarre dieses Kalibers wird in den nächsten Jahren nur an Wert gewinnen und immer schwieriger zu finden sein. 


Einlieferung.

 
 

Spezifikationen

Brand and Condition
Marke Gibson
Zustand Excellent
Hardware
Steg Tune-O-Matic
Saitenhalter Stop Bar
Tuning-Maschinen Grover Rotomatic
Body
Body Format Semi-Hollow Body
Farbe Familie Sunburst
Finish Sunburst
Body Material Laminated Maple
Top Material Laminated Maple
Body Details Cream Binding, 5-Ply Black Pickguard
Neck
Material des Halses Mahogany
Profil des Halses C
Griffbrett Material Rosewood
Griffbrett-Radius 9.5", 12"
Details zum Hals Cream Binding, Dot Inlay
Nutbreite 42.9 mm / 1.69"
Mensur 628 mm - 24.75"
Electronics
Pickup-Konfiguration H-H
Hals-Tonabnehmer PAF Humbucker: 8.35 K
Steg-Tonabnehmer PAF Humbucker: 8.11 K
Kontrollen 2 Volumes, 2 Tones, 3-Way Toggle Switch
Miscellaneous
Gewicht 3,66 KG
Reist in Hardshell Case
Zubehör Original Tuners, TFOA Passport
Fotos von Tatsächliches Instrument