Service & Contact
Guarantee

Garantie:

Op Producten gekocht bij The Fellowship of Acoustics BV kunnen drie soorten garantie van toepassing zijn; Naast TFOA's eigen unieke uitgebreide garantie, is de wettelijke garantie van toepassing.

Wettelijke garantie:

Op alle nieuwe instrumenten, apparatuur en accessoires geldt de wettelijke garantie. Dat wil zeggen dat een product in goede staat moet verkeren en datgene moet doen wat u in alle redelijkheid van het product mag verwachten. Voldoet een product niet aan deze redelijke verwachtingen dan zorgen wij zo snel mogelijk voor een passende oplossing.
Afhankelijk van het product doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling.
In Nederland geldt geen vaste garantieperiode. Van de meeste producten mag u verwachten dat deze bij normaal gebruik voor een langere periode kunt gebruiken.
Zowel binnen de wettelijke garantie, als binnen TFOA's eigen uitgebreide garanties geven wij geen garantie op producten- of onderdelen van producten die aan slijtage door gebruik onderhevig zijn, zoals software,DVD's, cd-rom's, digitale gegevensdragers, buizen van versterkers,snaren, frets en soortgelijke gebruiksartikelen.

TFOA Reparatie Werkplaats

TFOA staat ook bekend om haar uitgebreide werkplaats die alle reparaties, maar ook restauraties- voor u doet op een hoog niveau.http://www.tfoa.eu/nl/articles-ci/28/reparatie-workshop-prijslijst
 

1 TFOA's Uitgebreide garantie:

    Een eenjarige garantie op gebruikte Goederen (gebruikelijk 3 á 6 maanden)*.
    Een vijfjarige garantie op nieuwe gitaren.(gebruikelijk 1 á 3 jaar)*
    Een gelimiteerde levenslange garantie die soms door een fabrikant wordt aangeboden.* 
* Alle garantiesoorten zijn alleen opeisbaar door de originele eigenaar.

2.  Onderscheid

Er is geen onderscheid in de kwaliteit van de Garantie tussen eenjarige, vijfjarige en gelimiteerde levenslange garantie.
 

3.  Toepassing

De garantie is van toepassing voor defecten die ontstaan zijn door een materiaal fout of een fabricage fout.

4.  Onderscheid 5 jarig- en beperkte levenslange garantie

De vijfjarige garantie is ten alle tijden ondergeschikt aan een eventuele fabrieksgarantie. Met andere woorden - wanneer de producent van het geleverde product zich garant stelt, zal deze zich vanuit zijn eigen positie garant stellen - waarmee de TFOA garantie achtergesteld is aan de fabrieksgarantie. TFOA zal als intermediair begeleiding geven aan het garantieproces.

5.  Bewijs van aankoop

Deze garantie is enkel van toepassing op producten aangeschaft bij The Fellowship of Acoustics BV. Als bewijs van aankoop dient de originele rekening met betalingsbewijs te worden meegezonden.
 

6.  Overdraagbaarheid Garantie

Alleen diegene die het product heeft aangekocht kan recht doen gelden op enige garantie. Garantie claims zijn niet overdraagbaar bij overdraging van het bij TFOA aangekocht product aan derden.
 

7.  Reparatie door derden

Wanneer een product buiten The Fellowship of Acoustics BV gerepareerd en/of onderzocht is zal dit leiden tot eliminatie van de garantieovereenkomst.
 

8.  Kosten en vervanging

Bij een terechte Garantieaanspraak,  zal het product- zonder kosten in rekening te brengen - worden gerepareerd of vervangen.  Het staat The Fellowship of Acoustics BV vrij het product te vervangen door eenzelfde- of soortgelijk product.

9.  Garantie termijn

Garantie claims moeten kenbaar gemaakt zijn binnen de officiële garantie periode.

10.  Contact

Om een defect product kenbaar te maken, wordt geadviseerd per telefoon, per e-mail of per briefwisseling contact op te nemen met The Fellowship of Acoustics BV. (customerservice@tfoa.eu of T 0031523-232205)
 

11. Terugsturen

Voor het terugsturen van gitaren zijn inpakvoorschriften. Naleving van deze inpakvoorschriften beperken schades.  Het risico tijdens de verzending aan The Fellowship of Acoustics BV ligt volledig bij de garantienemer, ook wanneer er via The fellowship of Acoustics een afhaling wordt geregeld. Het risico tijdens terugzending aan de eindgebruiker berust bij The Fellowship of Acoustics BV.
 

12.  Houdbaarheid garantie

Garantie perioden voor een product worden niet verlengd of vernieuwd door een uitgevoerde service onder de garantie. Wel kan er een servicecontract worden afgesloten. Neem contact op met TFOA via Telefoon of Email. Het  TFOA Service contract zorgt ervoor dat u niet voor een onverwachte kostbare verrassing komt te staan.
 

13.  Inhoud garantie

De garantie is beperkt tot het kosteloos verhelpen van gebreken, die aantoonbaar het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten.
 

14. Beperking garantie

De garantie biedt geen recht op korting op creditering van de aanschafprijs of het ontbinden van de koopovereenkomst.
De garantie biedt geen recht op schadevergoeding wegens het niet nakomen van de koopovereenkomst.
Elektronische producten en accessoiries worden niet gedekt door The Fellowship of Acoustics BV Garantie, maar door Fabrieksgarantie.

15. Uitgesloten van garantie zijn:

Producten met verminderde functionaliteit door gebruik en slijtage.
Schade ten gevolg van gebrekkig onderhoud of ondeskundig gebruik.
Schade ten gevolg van het niet volgen van bijgeleverde instructies.
Producten die door eigen reparaties gewijzigd zijn dan wel schade is aangebracht.
Problemen ten gevolge van weersinvloeden als houtscheuren t.g.v. een lage vochtigheidsgraad, vallen niet onder enige garantie.
Computer onderdelen en accessoires, media, software, en gebruiksvoorwerpen, tenzij door de fabrikant gegarandeerd.

16. Verzendkosten

Bij een terechte garantieaanspraak binnen de garantietermijn  zal The Fellowship of Acoustics BV de verzendkosten voor heen- en terugzending van het product tijdens de garantietermijn, met een minimum van 12 maanden (1 jaar) en met een maximum van 60 maanden (5 jaar) voor haar rekening nemen.

De bovenstaande regeling betreffende de overname van verzendkosten geldt enkel voor in de Benelux en Duitsland woonachtige klanten. De kosten voor de heen- en terugzending van toegestuurde producten ter garantieaflossing buiten deze regio worden door The Fellowship of Acoustics BV niet overgenomen.

17. Klachten

Wij streven er naar om altijd uw klacht persoonlijk en professioneel af te handelen. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

tfoa garantievoorwaarden pdf
Ideal Paypal Visa Thuiswinkel Thuiswinkel