• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Verzenden & Retourneren

Soms komt het voor dat een bij ons gekocht product niet bij u past. Vaak weet u dat al binnen enkele minuten, soms duurt het wat langer. In alle gevallen biedt TFOA u de beste service.

Het wettelijk recht op herroeping binnen de Europese Unie bedraagt 14 dagen. Dit wettelijk recht is ook van toepassing bij producten gekocht bij TFOA.  

Aansluitend bied the Fellowship of Acoustics BV haar consumenten aansluitend 16 dagen geld terug garantie. 

Dit betekent dat - mits aan de voorwaarden voor herroeping wordt voldaan (zie onderaan deze pagina) - de verkregen goederen zonder opgaaf van redenen binnen 30 dagen na aankoop teruggezonden kunnen worden aan The Fellowship of Acoustics BV. 

Deze herroepingstermijn gaat in na complete ontvangst van de goederen door de consument, ook wanneer deze uit deelleveringen bestaat.

Voor de landen Nederland, België en Luxemburg neemt The Fellowship of Acoustics BV ook de retourzendkosten tot een standaard waarde als aangegeven in de verzendkostenlijst voor haar rekening.

Voor inachtnaming van de herroepingstermijn is het voldoende wanneer de klant deze mededeling  kenbaar maakt voor  het verstrijken van de herroepingstermijn. U kunt dit doen door onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

 

RETOURFORMULIER

[powr-form-builder id=fb2aef40_1501062527]

ARTIKEL 1. CONTACT

Om het recht op herroeping uit te kunnen oefenen, dient de klant ons: The Fellowship of Acoustics BV, Moerheimstraat 144, 7701CJ, Dedemsvaart, Nederland, Telefoonnummer: 0031(0)523232205, [email protected] of via bovenstaand retourformulier te berichten van zijn intentie het product te willen terug geven. 

 

ARTIKEL 2. ALGEMENE PROCEDURE

1. Het herroepen van een aangegaan leveringscontract kan middels het invullen van een retourformulier c.q. aanvraag van een RMA nummer.  Deze kan via de website worden ingevuld, zie het retourformulier hier boven.

2. Gebruikelijk volgt binnen 24 uur maar gedurende weekenden en vakantie periodes maximaal binnen 48 uur goedkeuring van de retouraanvraag met toekenning van een RMA nummer, mits deze aan de voorwaarden voldoet.  

3. Bij retournering van goederen dient u een kopie van het ingevulde Retourformulier mee te sturen en het RMA nummer daarop te vermelden.

4. Goederen die retour worden gestuurd dienen onbeschadigd en compleet, en in de originele verpakking aangeleverd te worden.

5. De teruglevering aan The Fellowship of Acoustics BV kan op de door u gekozen wijze plaatsvinden.

 

ARTIKEL 3. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze herroepingsprocedure is enkel van toepassing op leveringen binnen de Europese gemeenschap.

2. Herroepen van een aankoop kan binnen 30 dagen na levering. The Fellowship of Acoustics BV maakt in principe geen onderscheid tussen het Europees wettelijk recht op herroeping van 14 dagen en de uitgebreide Herroepingmogelijkheid van 30 dagen zoals deze geboden wordt door The Fellowship of Acoustics BV. Voor beide gelden dezelfde voorwaarden.

3. De datum van aanbieding door de bezorger geldt als begindatum van de herroepingstermijn. De einddatum van de herroepingsperiode is de 30e  volle dag na deze begindatum.  Het voldoet om binnen deze periode uw intentie kenbaar te maken.

4. U mag herroepen zonder opgaaf van reden.

5. De klant dient de goederen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag dat hij ons in kennis heeft gesteld van de herroeping van de overeenkomst, aan The Fellowship of Acoustics BV te hebben terug verzonden.

6. Wanneer de contractant de leveringsovereenkomst herroept, neemt the Fellowship of Acoustics BV alle betalingen die voortvloeien uit de levering, inclusief de door The Fellowship of Acoustics aangeboden standaard afleverkosten – maar exclusief de extra kosten die voortvloeien uit levering per express service- voor haar rekening.  

7. The Fellowship of Acoustics BV neemt de kosten voor de retourzending binnen Nederland, België en Luxemburg voor haar rekening tot een maximale hoogte als aangegeven in onze verzendkostenlijst voor bovenstaande Landen.  

8. Buiten Nederland, België en Luxemburg zijn de retour verzendkosten voor rekening van de contractant.

9. The Fellowship of Acoustics BV zal de door u ontvangen betaling voor levering van de goederen en de verzendkosten als beschreven in deze herroepingsregeling, na goede ontvangst van de geretourneerde producten of dat de consument heeft bewezen dat de artikelen geretourneerd zijn binnen enkele dagen, maar maximaal binnen 14 dagen na ontbinding van het koopcontract aan u teruggeven met hetzelfde betaalmiddel als waarop deze oorspronkelijk betaald is.  

10. Voor retourbetaling zijn uw gegevens nodig. Deze gegevens dient u het liefst digitaal in te voeren in het retourformulier op onze website, mede om commucatiefouten te voorkomen.

12. Schade door transport valt niet binnen de herroepingsregeling, elk product is standaard verzekerd en schade door transport zal middels een adequate verzekeringsprocedure worden vergoed.

 

ARTIKEL 4. VOORWAARDEN

1. Nieuw verpakte producten dienen in de originele onbeschadigde doos, indien redelijkerwijs mogelijk, te worden geretourneerd.

2. Beschadigingen aan het product of de originele verpakking zover deze deel uit maken van de presentatie van het verkocht product kunnen reden zijn om goederen af te wijzen, dan wel kosten in rekening te brengen voor vermindering van de waarde.

3. Maakt de contractant gebruik van zijn herroepingsrecht, dan heeft The Fellowship of Acoustics BV het recht een passende gebruiksvergoeding te vragen wanneer er sprake is van waardeverlies van de geretourneerde goederen door niet-noodzakelijk gebruik en slijtage.

4. Wanneer er sprake is van exhorbitante waardevermindering door ernstige verslechtering en/of vernietiging van het product behoudt The Fellowship of Acoustics BV zich het recht de Herroeping te weigeren.

5. De contractant kan de verplichting tot vergoeding van de waardevermindering voorkomen door de producten niet als eigenaar in gebruik te nemen en alles na te laten, wat de waarde ervan nadelig beïnvloedt.

6. De verantwoordelijkheid voor het product gaat pas terug over naar the Fellowship of Acoustics BV nadat het product in goede orde is geretourneerd.

7. The Fellowship of Acoustics BV dient  binnen 48 uur na levering te hebben aangegeven of een product in goede orde is ontvangen. Krijgt u niet binnen 48 uur na aflevering bericht, voldoet het product aan de terugleveringsvoorwaarden.

    

ARTIKEL 5. UITSLUITING VAN HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht is niet van kracht bij:

1. Levering van goederen die speciaal voor u zijn vervaardigt (custom orders)

2. Het recht op herroeping is uitgesloten voor  producten die slijtage zijn ondergaan door gebruik, zoals snaren, plectrums, kabels, en metergoed dat op maat gesneden is alsmede soortgelijke producten die hier niet als zodanig zijn genoemd.

3. Het recht op herroeping is uitgesloten voor goederen op hygiënische grondslag,  denk aan stemfluiten, kopergoed, mondharmonica’s waarvan het mondzegel is verwijderd.

4. Het recht op herroeping is uitgesloten als het product is gekocht met behulp van een inruil. Dit is een dienst. Wel is het mogelijk om het product om te ruilen voor een ander artikel.

 

RETOURADRES

The Fellowship of Acoustics
Moerheimstraat 144
7701CJ Dedemsvaart
Netherlands
Phone: 0031 (0) 523-232205
Fax: 0031 (0) 523-233011
[email protected]. We contact you within 24 hours.