Selmer Bouche Ronde #441 1938

€ 22.000,00 22000.0 EUR € 22.000,00

€ 22.000,00

https://www.tfoa.eu/web/image/product.template/101222/image_1920?unique=5b92ebc

Het presenteren van een uiterst zeldzaam juweeltje uit het vooroorlogse tijdperk, pronkt deze overgangs-Selmer-gitaar met een traditioneel rond klankgat, een hals met 12 frets en een kortere schaallengte van 645 mm. Met slechts een handvol van deze modellen met ronde gaten die bekend zijn - dit is het enige exemplaar dat we ooit zijn tegengekomen - is de zeldzaamheid ervan ongeëvenaard.

 • Merk
 • Conditie
 • Brug
 • Brug Snaarafstand
 • Staartstuk
 • Stemmechanieken
 • Body Formaat
 • Kleurfamilie
 • Finish
 • Klankkast Breedte
 • Klankkast Diepte
 • Achter- en Zijkant Materiaal
 • Bovenblad Materiaal
 • Bracing
 • Body Details
 • Hals Materiaal
 • Hals Profiel
 • Toets Materiaal
 • Kambreedte
 • Mensuur
 • Reist in
 • Accessoires
 • Foto's van

Deze combinatie bestaat niet.

 • icons conditions Conditie:
 • icons warranty Garantie:
 • icons photos Foto's van:
 • icons shipping Verzending:
 • Excellent

 • 1 Jaar

 • Daadwerkelijk Instrument

 • Gratis Verzending binnen Benelux: NL vanaf €69, België en Luxemburg vanaf €99

Niet op voorraad
Ongeldige e-mail
We informeren je zodra het product weer op voorraad is.
Toegevoegd aan je verlanglijst

Selmer Bouche Ronde #441 1938

Opgericht door Henri Selmer in het begin van de 20e eeuw, werden Selmer-gitaren al snel synoniem met jazzmuziek, met name door hun associatie met de legendarische gitarist Django Reinhardt. In de jaren 1930 werkte Selmer samen met de luthier Mario Maccaferri om innovatieve gitaren te produceren, waaronder de iconische Selmer-Maccaferri modellen. Deze gitaren, met een kenmerkend ovaal klankgat en een uniek ontwerp, hebben het jazzgitaarspel gerevolutioneerd. Ondanks hun relatief korte productieperiode hebben Selmer-gitaren een onuitwisbare indruk achtergelaten in de geschiedenis van de jazz en blijven ze worden vereerd door muzikanten en verzamelaars.

Selmer-gitaren ondergingen in de late jaren 1930 aanzienlijke wijzigingen na het vertrek van Mario Maccaferri in 1933. Met als doel te voldoen aan de veranderende behoeften van professionele gitaristen, voerde Selmer verschillende wijzigingen door in het oorspronkelijke ontwerp. Een opvallende wijziging was het verwijderen van de interne klankkast en het laten vallen van het kenmerkende D-vormige klankgat dat typisch was voor de ontwerpen van Maccaferri. Gedurende deze overgangsperiode hadden Selmer-gitaren overwegend kleinere ovale klankgaten, wat een breuk betekende met de eerdere D-vormige klankgaten. Een select aantal modellen, waaronder het voorbeeld dat we hier hebben, kreeg het ronde klankgatontwerp. Ondanks dit verschil bleven deze gitaren qua specificaties trouw aan de eerdere Maccaferri-modellen, met een mensuur van 645 mm, een hals met 12 fretten en een bovenblad constructie met 4 braces.

Deze wijzigingen markeerden een significante verschuiving in het ontwerp en geluid van Selmer-gitaren. Hoewel het verwijderen van de interne klankkast en de verandering in klankgatvorm bijdroegen aan een breuk met Maccaferri's oorspronkelijke visie, resulteerden ze ook in gitaren die beter voldeden aan de eisen van professionele muzikanten. Selmers toewijding aan innovatie en aanpassing zorgde ervoor dat hun instrumenten een prominente plaats bleven innemen in de wereld van jazz- en akoestisch gitaarspel, en een onuitwisbare indruk achterlieten in de geschiedenis van het gitaarvakmanschap.

Beroemd om zijn ongeëvenaarde klankbalans, levert dit instrument prachtig afgeronde hoge tonen, rijke middentonen en een volle, heldere bas - eigenschappen die worden benadrukt door het ontwerp van de hals met 12 fretten. Zijn warme, resonante toon heeft een pianistische kwaliteit en leent zich even goed voor leadspel als voor akkoordbegeleiding.

Met zijn originele hardware intact en kleine reparaties voltooid, waaronder gelijmde of geklemde scheuren in het bovenblad en vervangen frets die lichte slijtage vertonen, staat deze gitaar symbool voor het erfgoed van Selmer op het gebied van vakmanschap en innovatie. Overlevende voorbeelden van pre-oorlogse Selmers, laat staan deze superzeldzame variant met rond klankgat, zijn berucht moeilijk te vinden, waardoor het een begeerd bezit is voor verzamelaars en liefhebbers.

Founded by Henri Selmer in the early 20th century, Selmer Guitars quickly became synonymous with jazz music, particularly through their association with legendary guitarist Django Reinhardt. In the 1930s, Selmer collaborated with luthier Mario Maccaferri to produce innovative guitars, including the iconic Selmer-Maccaferri models. These guitars, featuring a distinctive oval soundhole and a unique design, revolutionized jazz guitar playing. Despite their relatively short production period, Selmer guitars left an indelible mark on the history of jazz and continue to be revered by musicians and collectors alike.


Selmer guitars underwent significant modifications in the late 1930s following the departure of Mario Maccaferri in 1933. With the aim of catering to the evolving needs of professional guitarists, Selmer implemented several changes to the original design. One notable alteration was the removal of the internal soundbox and the abandonment of the distinctive D-shaped soundhole characteristic of Maccaferri's designs. During this transitional period, Selmer guitars predominantly featured smaller oval soundholes, a departure from the previous D-shaped ones. However, a select few models, including the example we have here, retained the round soundhole design. Despite this difference, these guitars remained true in specifications to the earlier Maccaferri models, featuring a 645mm scale, 12-fret neck, and a four-brace top construction.


These modifications marked a significant shift in the design and sound of Selmer guitars. While the internal soundbox removal and change in soundhole shape contributed to a departure from Maccaferri's original vision, they also resulted in guitars that better met the demands of professional musicians. Selmer's commitment to innovation and adaptation ensured that their instruments continued to maintain a prominent presence in the world of jazz and acoustic guitar playing, leaving an indelible mark on the history of guitar craftsmanship.

Renowned for its unparalleled tonal balance, this instrument delivers beautifully rounded highs, rich mids, and a full, clear bass – attributes accentuated by its 12-fret neck design. Its warm, resonant tone possesses a pianistic-like quality, lending itself equally well to lead playing and chordal accompaniment. 

With its original hardware intact and minor repairs completed, including glued or cleated top cracks and replaced frets showing mild wear, this guitar stands as a testament to Selmer's legacy of craftsmanship and innovation. Surviving examples of pre-war Selmers, let alone this super rare roundhole variant, are notoriously elusive, making it a coveted treasure for collectors and enthusiasts alike.

Gegründet von Henri Selmer im frühen 20. Jahrhundert, wurden Selmer Gitarren schnell mit Jazzmusik gleichgesetzt, insbesondere durch ihre Verbindung mit dem legendären Gitarristen Django Reinhardt. In den 1930er Jahren arbeitete Selmer mit dem Geigenbauer Mario Maccaferri zusammen, um innovative Gitarren zu produzieren, darunter die ikonischen Selmer-Maccaferri Modelle. Diese Gitarren, die ein charakteristisches ovales Schalloch und ein einzigartiges Design aufweisen, revolutionierten das Jazzgitarrenspiel. Trotz ihrer relativ kurzen Produktionszeit haben Selmer Gitarren einen unvergesslichen Eindruck in der Geschichte des Jazz hinterlassen und werden sowohl von Musikern als auch von Sammlern verehrt.

Selmer Gitarren erfuhren in den späten 1930er Jahren bedeutende Modifikationen, nachdem Mario Maccaferri 1933 gegangen war. Mit dem Ziel, den sich wandelnden Bedürfnissen professioneller Gitarristen gerecht zu werden, implementierte Selmer mehrere Änderungen am Originaldesign. Eine bemerkenswerte Änderung war die Entfernung des internen Resonanzkörpers und die Aufgabe des charakteristischen D-förmigen Schalllochs, das typisch für Maccaferris Entwürfe war. Während dieser Übergangszeit waren Selmer Gitarren überwiegend mit kleineren ovalen Schalllöchern ausgestattet, was einen Bruch mit den früheren D-förmigen Schalllöchern darstellte. Einige Modelle, einschließlich des hier vorliegenden Beispiels, behielten jedoch das runde Schalllochdesign bei. Trotz dieses Unterschieds blieben diese Gitarren in den Spezifikationen den früheren Maccaferri Modellen treu, mit einer Skalenlänge von 645mm, einem 12-Bund-Hals und einem Korpus mit vier Verstrebungen.

Diese Modifikationen markierten eine bedeutende Veränderung im Design und Klang der Selmer Gitarren. Während die Entfernung des internen Resonanzkörpers und die Änderung der Schalllochform einen Bruch mit Maccaferris ursprünglicher Vision darstellten, führten sie auch zu Gitarren, die besser den Anforderungen professioneller Musiker entsprachen. Selmers Engagement für Innovation und Anpassung sorgte dafür, dass ihre Instrumente weiterhin eine prominente Rolle in der Welt des Jazz- und akustischen Gitarrenspiels spielten und einen unvergesslichen Eindruck in der Geschichte des Gitarrenhandwerks hinterließen.

Bekannt für seine unübertroffene klangliche Balance, liefert dieses Instrument wunderschön abgerundete Höhen, reiche Mitten und einen vollen, klaren Bass - Attribute, die durch das 12-Bund-Halsdesign betont werden. Sein warmer, resonanter Klang besitzt eine pianistische Qualität und eignet sich gleichermaßen gut für Lead-Spiel und akkordische Begleitung.

Mit seiner originalen Hardware intakt und geringfügigen Reparaturen, einschließlich verleimter oder verklöbter Risse im Deckel und ersetzen Bünde mit leichtem Verschleiß, ist diese Gitarre ein Zeugnis für das Erbe von Selmer in Handwerkskunst und Innovation. Überlebende Beispiele von Selmer Gitarren aus der Vorkriegszeit, geschweige denn dieser äußerst seltenen Variante mit rundem Schallloch, sind berüchtigt schwer zu finden, was sie zu einem begehrten Schatz für Sammler und Enthusiasten macht.

Specificaties

Merk en Conditie
Merk Selmer
Conditie Excellent
Hardware
Brug Rosewood
Brug Snaarafstand 54 mm - 2.13"
Staartstuk Original Selmer Brass & Rosewood Tailpiece
Stemmechanieken Original Selmer Ingraved Brass Three-on-a-Plate Tuners
Body
Body Formaat Gypsy Jazz
Kleurfamilie Naturel
Finish French Polish Natural Finish & Internal Lacquer Finish
Klankkast Breedte 400 mm - 15.75"
Klankkast Diepte 100 mm - 3.94"
Achter- en Zijkant Materiaal Rosewood/Poplar/Mahogany Laminate
Bovenblad Materiaal Solid European Spruce
Bracing Lateral Selmer Braces
Body Details Rosewood / Multi-Ply Binding, Multi-Ply Selmer Rosette
Hals
Hals Materiaal Walnut
Hals Profiel U
Toets Materiaal Ebony
Kambreedte 48,4 mm - 1.91"
Mensuur 645 mm - 25.4"
Overig
Reist in Superior Arched Hardshell Gypsy Jazz Case
Accessoires TFOA Hangtag, TFOA Passport & Case Keys
Foto's van Daadwerkelijk Instrument