Vox AC30 Super Reverb Twin Top Boost 1965

€ 5.371,90 5371.900000000001 EUR € 5.371,90

€ 6.500,00

(= € 5.371,90 Excl. BTW)

https://www.tfoa.eu/web/image/product.template/100567/image_1920?unique=bfe2309

De Vox AC30 uit de jaren '60 is een van de meest gewilde versterkers voor gitaristen wereldwijd, en een van de meest voorkomende antwoorden op de vraag: "Wat zou jouw droomversterker zijn?". Laat me uitleggen waarom...

 • Voorversterkerbuizen
 • Eindversterkerbuizen
 • Merk
 • Type
 • Conditie
 • Speaker Formaat
 • Speaker
 • Kabinet Materiaal
 • Voetschakelaar
 • Output
 • Controls
 • External Speaker Out
 • Kanalen
 • Inputs
 • Reverb
 • Effects Loop
 • Line Out
 • Hoes/Koffer

Deze combinatie bestaat niet.

 • icons conditions Conditie:
 • icons warranty Garantie:
 • icons photos Foto's van:
 • icons shipping Verzending:
 • Excellent

 • 1 Jaar

 • Daadwerkelijk Instrument

 • Gratis Verzending binnen Benelux: NL vanaf €69, België en Luxemburg vanaf €99

Niet op voorraad
Ongeldige e-mail
We informeren je zodra het product weer op voorraad is.
Toegevoegd aan je verlanglijst

Vox AC30 Super Reverb Twin Top Boost 1965

Vox gebruikte de term "Super" om versterkers aan te duiden die een aparte versterkerkop en luidsprekerkast hadden. De term "Twin" gaf het aantal luidsprekers in de versterker aan. Vox introduceerde de eerste versie van de AC-30 "Super Twin" met een aparte versterkerkop en een luidsprekerkast van 2x12" in 1961.

Toen het in 1961 werd geïntroduceerd, werd de AC-30 Super Twin door Vox voornamelijk aangeboden als basgitaarversterker. Vox was van mening dat het scheiden van de versterkerkop van de luidsprekerkast de betrouwbaarheid ten opzichte van de comboversie van de versterker zou verbeteren door het chassis te isoleren van de directe trillingen die van de luidsprekers afkomstig waren.

De productcatalogusbeschrijvingen van Vox uit het begin tot het midden van de jaren '60 gaven aan dat Super Twin-luidsprekerkasten meestal gesloten achterwanden hadden, of "onder druk stonden", zoals Vox-marketingtaal het omschreef. Niettemin hadden niet alle AC-30 Super Twin-luidsprekerkasten gesloten achterwanden. Voor gitaristen is de open versie (zoals deze hier) de meest gewilde versie. Het heeft iets minder lage tonen en een meer uitgesproken middenbereik. Twee 8 ohm Celestion/Vox 12" alnico-luidsprekers, bedraad in serie naar 16 ohm, voorzien de kast van vermogen.

In 1965 verhoogde Vox de aantrekkingskracht van de AC-30 Super Twin-versterkerserie door Top Boost-circuits in het hoofdbedieningspaneel te installeren (wat eerder een veelvoorkomende aftermarket-mod was), een galmcircuit op te nemen en de versterkerkop om te zetten in een trapeziumvormige of "schuin zijdelingse" vorm. Deze nieuwe versterker stond bekend als de AC-30 "Super Reverb Twin" of "SRT".

Dit model is bijna volledig origineel, afgezien van een paar nieuwe condensatoren. De galm is verwijderd en het serienummerplaatje is verplaatst om het gat te bedekken dat eerder door de bedieningselementen op het achterpaneel werd ingenomen. Dit is ook een 'algemene' wijziging, waarschijnlijk om de gevoeligheid van de versterker voor feedback te verminderen. De tremolo- en vibrato-circuits zijn ook verwijderd, hoewel het kanaal nog steeds functioneert.

Waar deze versterker echt uitblinkt, is in het 'normale' kanaal. Het is zeker luid, en het heeft een prachtige natuurlijke oversturing wanneer het voorbij de 6 of 7 wordt gedraaid. De Top Boost-functie werkt uitstekend en zorgt ervoor dat je die Vox 'beet' krijgt waar de meesten naar op zoek zijn. Het is direct maar ongelooflijk dynamisch en levendig, en zelfs op lage volumes zijn de cleans weelderig en krachtig.

Dit is misschien wel het zeldzaamste model van de AC30 uit het midden van de jaren '60, zeker de meest luxe versie, met een aparte kast en een versterkerkop met fabrieksmatige Top Boost. Zowel Vox-liefhebbers als klankfanaten zullen zich verheugen, want dit is een ongelooflijk klinkende exotische versterker.

Vox used the term "Super" to identify amplifiers that had a separate head and speaker cabinet. The term "Twin" indicated the number of speakers in the amplifier. Vox introduced the first version of the AC-30 "Super Twin" with a separate head and 2x12" speaker enclosure in 1961.

When introduced in 1961, the AC-30 Super Twin was offered by Vox primarily as a bass guitar amp. Vox felt that separating the head from the speaker cabinet would improve dependability over the combo version of the amp by isolating the chassis from the direct vibrations emanating from the speakers.

Vox product catalog descriptions from the early to mid 1960's indicated that Super Twin speaker cabinets normally had closed backs, or were "pressurized," using Vox marketing speak. However, not all AC-30 Super Twin speaker cabinets had closed backs. For guitarists, the open-backed  version (which this one is) is the most desirable version. It has a little less low-end and a more pronounced mid-range. Two 8 ohm Celestion/Vox 12" alnico speakers, wired in series to 16 ohms, power the cabinet.

Vox ramped up the appeal of the AC-30 Super Twin amp series in 1965 by installing Top Boost circuitry in the main control panel (which was a common after-market mod beforehand), incorporating a reverb circuit and converting the head cabinet to a trapezoidal, or "slant sided" shape. This new amp was known as the AC-30 "Super Reverb Twin" or "SRT". 

This model is almost fully original apart from a few new caps. The reverb has been removed and the serial number plate moved to cover the hole formerly occupied by the controls on the back panel, this is also a 'common' modification, probably to decrease the amps responsiveness to feedback. The tremolo and vibrato circuit has also been removed, although the channel still functions.

Where this amp really shines, is in the 'normal' channel. It's loud, for sure, and it has a gorgeous natural overdrive when cranked past the 6 or 7 mark. The top-boost function works wonderfully and ensures you have that Vox 'bite' most of you are looking for. It's direct yet incredibly dynamic and lively, and even on low volumes the cleans are luscious and powerful. 

This is perhaps the rarest mid-’60s AC30 model, definitely the most deluxe version, with a separate cabinet and an amp head featuring factory Top Boost. Both Vox enthusiasts and tone fanatics will rejoice, as this is an incredible sounding exotic amplifier.

Vox verwendete den Begriff "Super", um Verstärker zu kennzeichnen, die einen separaten Kopf und Lautsprechergehäuse hatten. Der Begriff "Twin" deutete die Anzahl der Lautsprecher im Verstärker an. Vox führte 1961 die erste Version des AC-30 "Super Twin" mit einem separaten Kopf und einem 2x12"-Lautsprechergehäuse ein.

Als er 1961 eingeführt wurde, wurde der AC-30 Super Twin von Vox hauptsächlich als Bassgitarrenverstärker angeboten. Vox war der Meinung, dass die Trennung des Kopfes vom Lautsprechergehäuse die Zuverlässigkeit gegenüber der Kombiversion des Verstärkers verbessern würde, indem das Chassis von den direkten Vibrationen isoliert wurde, die von den Lautsprechern ausgehen.

Die Produktkatalogbeschreibungen von Vox aus den frühen bis mittleren 1960er Jahren deuteten darauf hin, dass Super Twin-Lautsprechergehäuse normalerweise geschlossene Rückwände hatten oder "unter Druck standen", um die Vermarktungssprache von Vox zu verwenden. Allerdings hatten nicht alle AC-30 Super Twin-Lautsprechergehäuse geschlossene Rückwände. Für Gitarristen ist die offene Version (wie diese hier) die begehrteste Version. Sie hat etwas weniger Tiefbass und einen ausgeprägteren Mitteltonbereich. Zwei 8-Ohm-Celestion/Vox-12"-Alnico-Lautsprecher, die in Serie geschaltet sind und eine Impedanz von 16 Ohm haben, versorgen das Gehäuse mit Leistung.

Vox erhöhte 1965 die Attraktivität der AC-30 Super Twin-Verstärkerserie, indem sie Top Boost-Schaltkreise im Hauptbedienfeld installierten (was zuvor eine gängige Nachrüstung war), einen Federhallkreis integrierten und das Kopfgehäuse in eine trapezförmige oder "abgeschrägte" Form umwandelten. Dieser neue Verstärker wurde als AC-30 "Super Reverb Twin" oder "SRT" bekannt.

Dieses Modell ist fast vollständig original, abgesehen von ein paar neuen Kondensatoren. Der Federhall wurde entfernt, und das Seriennummernschild wurde verschoben, um das Loch zu bedecken, das früher von den Bedienelementen auf dem Rückpaneel besetzt war. Dies ist auch eine "übliche" Änderung, wahrscheinlich um die Empfindlichkeit des Verstärkers gegenüber Rückkopplungen zu verringern. Der Tremolo- und Vibrato-Schaltkreis wurde ebenfalls entfernt, obwohl der Kanal noch funktioniert.

Wo dieser Verstärker wirklich glänzt, ist im "Normal"-Kanal. Er ist sicherlich laut, und er hat ein wunderschönes natürliches Overdrive, wenn er über die 6 oder 7 hinaus aufgedreht wird. Die Top-Boost-Funktion funktioniert hervorragend und sorgt dafür, dass Sie den Vox-'Biss' bekommen, den die meisten von Ihnen suchen. Er ist direkt und unglaublich dynamisch und lebendig, und selbst bei niedrigen Lautstärken sind die Cleans üppig und kraftvoll.

Dies ist vielleicht das seltenste AC30-Modell aus den mittleren 60er Jahren, definitiv die luxuriöseste Version, mit einem separaten Gehäuse und einem Verstärkerkopf mit werkseitigem Top Boost. Sowohl Vox-Enthusiasten als auch Klangfanatiker werden sich freuen, denn dies ist ein unglaublich klingender exotischer Verstärker.

Specificaties

Buizen
Voorversterkerbuizen 5x ECC83
Eindversterkerbuizen 4x EL84 & 1x GZ34 Rectifier
Merk en Conditie
Merk Vox
Type Head & Cabinet
Conditie Excellent
Speakers
Speaker Formaat 2x 12"
Speaker 2x 8 Ohm Celestion/Vox 12" Alnico Speakers
Hardware
Kabinet Materiaal Baltic Birch Ply
Voetschakelaar None
Elektronica
Output 30W
Controls Speed, Vib-Trem, Vib-Trem, Normal, Brilliance, Treble, Bass, Cut, Power On Switch
External Speaker Out None
Kanalen 3
Inputs 6
Reverb None
Effects Loop None
Line Out None
Overig
Hoes/Koffer None