Walrus Audio D1 High Fidelity Stereo Delay

€ 247,93 247.93 EUR € 271,90

€ 329,00

(= € 271,90 Excl. BTW)

https://www.tfoa.eu/web/image/product.template/77225/image_1920?unique=c1f2d12

Een werkpaard van een delay die net zo klaar is voor de weg als de studio.

  • Merk

Deze combinatie bestaat niet.

  • icons shipping Verzending:
  • Gratis Verzending binnen Benelux: NL vanaf €69, België en Luxemburg vanaf €99

Niet op voorraad
Ongeldige e-mail
We informeren je zodra het product weer op voorraad is.
Toegevoegd aan je verlanglijst

Walrus Audio D1 High Fidelity Stereo Delay

De D1, de eerste in de Mako-serie, is een krachtige multifunctionele delay met vijf op maat gemaakte, high-fidelity programma's van studiokwaliteit. De programma's zijn Digital, Mod, Vintage, Dual en Reverse. Elk programma kan worden afgestemd en getweakt met modulatie, toon, leeftijd en onderverdelingen. De attack knop voegt een extra dynamiek toe aan elk programma en opent een nieuwe wereld voor het creëren van soundscapes. De D1 heeft stereo in en out, midi control en on-board presets. Een werkpaard van een delay die net zo klaar is voor de weg als voor de studio.


Digital - Het Digital delayprogramma biedt een schone en kristalheldere delay die perfect is voor ritmische gitaarpartijen waar ultra-gedefinieerde echo's gewenst zijn.


Mod - Het Mod delayprogramma heeft unieke modulerende LFO's toegepast op de herhalingen die willekeurig zijn en op meerdere snelheden draaien om onvoorspelbare toonhoogtemodulatie te creëren. Dit resulteert in zeer uniek klinkende herhalingen die perfect zijn voor het verdraaien van gedachten en het verstrooien van gedachtegangen.

Vintage - Met het Vintage-programma kun je op analoge delay geïnspireerde tonen maken met complexe filtering toegepast op de herhalingen. Gebruik de toonknop bij lage instellingen voor donkerdere filtering en bij hogere instellingen om de lage tonen weg te laten rollen.


Dual - Het Dual-programma gebruikt twee parallelle delays, elk met een andere tijdverdeling. Als ze in mono zijn aangesloten, worden de twee delays bij elkaar opgeteld. Als ze in stereo zijn aangesloten, wordt één set herhalingen naar de linkeruitgang gestuurd en één set naar de rechteruitgang. De division schakelaar heeft een unieke functie in Dual mode. We leggen het hieronder voor je uit:


In de kwartnoot positie biedt de D1 1/4 noot en 1/4 triool herhalingen.

In de achtste noot positie biedt de D1 1/8 noot en 1/4 triool herhalingen.

In de gestippelde achtste noot positie biedt de D1 1/4 noot en .1/8 herhalingen.

Reverse - Het Reverse programma leest het delaygeheugen achterstevoren en creëert zo een uniek delayherhalingsteken dat bekend staat als reverse delay.

The first in the Mako series, the D1 is a powerful multi-function delay with five, studio grade, high-fidelity, custom tuned programs. The programs are Digital, Mod, Vintage, Dual and Reverse. Each can be tuned and tweaked with modulation, tone, age, and subdivisions. The attack knob adds another dynamic to each program, opening up a new world for creating soundscapes. The D1 boasts stereo in and out, midi control and on-board presets. A workhorse of a delay that is just as ready for the road as it is the studio.

Digital - The Digital delay program offers a clean and crystal-clear delay that is perfect for rhythmic guitar parts where ultra-defined echoes are desired.

Mod - The Mod delay progam has unique modulation LFOs applied to the repeats that are random and run at multiple rates to create unpredictable pitch modulation. This results in very unique sounding repeats perfect for warping minds and scattering trains of thought.

Vintage – The Vintage program allows for analog delay inspired tones to be achieved with complex filtering applied to the repeats. Use the tone knob at low settings for darker filtering and at higher settings to roll off low end.

Dual - The Dual program employs two delays in parallel, each with different time divisions. When connected in mono, the two delays are added together. When connected in stereo, one set of repeats is sent to the left output and one set is sent to the right. The division switch has unique functionality in Dual mode. We’ll break it down for you below:

In the quarter note position, the D1 offers 1/4 note and 1/4 triplet repeats.
In the eighth note position, the D1 offers 1/8 note and 1/4 triplet repeats.
In the dotted eighth note position, the D1 offers 1/4 note and .1/8 repeats.
Reverse - The Reverse program reads the delay memory backwards creating a unique delay repeat character known as reverse delay.

Das erste Gerät der Mako-Serie, das D1, ist ein leistungsstarkes Multifunktions-Delay mit fünf maßgeschneiderten Programmen in Studioqualität. Die Programme sind Digital, Mod, Vintage, Dual und Reverse. Jedes Programm kann mit Modulation, Tone, Age und Subdivisionen abgestimmt und optimiert werden. Der Attack-Regler fügt jedem Programm eine weitere Dynamik hinzu und eröffnet eine neue Welt für die Erstellung von Klangwelten. Das D1 verfügt über einen Stereo-Ein- und Ausgang, Midi-Steuerung und integrierte Presets. Ein Arbeitstier unter den Delays, das für die Straße genauso geeignet ist wie für das Studio.


Digital - Das Digital-Delay-Programm bietet ein sauberes und kristallklares Delay, das sich perfekt für rhythmische Gitarrenparts eignet, bei denen ultra-definierte Echos gewünscht sind.


Mod - Das Mod-Delay-Programm verfügt über einzigartige Modulations-LFOs, die auf die Wiederholungen angewendet werden, zufällig sind und mit verschiedenen Raten laufen, um unvorhersehbare Tonhöhenmodulationen zu erzeugen. Das Ergebnis sind sehr einzigartig klingende Wiederholungen, die sich perfekt dazu eignen, die Gedanken zu verzerren und Gedankengänge zu zerstreuen.


Vintage - Mit dem Vintage-Programm lassen sich von analogen Verzögerungen inspirierte Klänge mit komplexer Filterung der Wiederholungen erzielen. Verwenden Sie den Tone-Regler bei niedrigen Einstellungen für eine dunklere Filterung und bei höheren Einstellungen zum Absenken der tiefen Frequenzen.


Dual - Das Dual-Programm verwendet zwei parallel geschaltete Delays mit jeweils unterschiedlichen Zeitabschnitten. Wenn sie in Mono angeschlossen sind, werden die beiden Delays addiert. Beim Anschluss in Stereo wird eine Gruppe von Wiederholungen an den linken Ausgang und eine Gruppe an den rechten Ausgang gesendet. Der Teilungsschalter hat im Dual-Modus eine einzigartige Funktion. Wir werden sie im Folgenden näher erläutern:


In der Viertelnotenposition bietet der D1 1/4-Noten- und 1/4-Triolenwiederholungen.

In der Achtelposition bietet der D1 1/8-Noten- und 1/4-Triolenwiederholungen.

In der punktierten Achtelposition bietet der D1 1/4 Note und 1/8 Wiederholungen.

Reverse - Das Reverse-Programm liest den Delay-Speicher rückwärts und erzeugt so ein einzigartiges Delay-Wiederholungszeichen, das als Reverse-Delay bekannt ist.

Specificaties

Merk Walrus Audio