Available

Fender Telecaster Blonde 1968

€ 11,569.42 11569.42 EUR € 11,569.42

€ 13,999.00

Not Available For Sale

(= € 11,569.42 Excl. Taxes)

https://www.tfoa.eu/web/image/product.template/100992/image_1920?unique=4c8bd67

For aficionados and collectors of vintage guitars, the Fender Telecaster stands as an iconic symbol, revered for its design, craftsmanship, and signature tone. Among the treasure trove of vintage instruments, the 1968 Fender Telecaster in Blonde holds a special allure.

 • Brand
 • Condition
 • Bridge
 • Bridge String Spacing
 • Tuning Machines
 • Body Shape
 • Colour Family
 • Finish
 • Body Material
 • Body Details
 • Neck Material
 • Neck Profile
 • Fingerboard Material
 • Fingerboard Radius
 • Neck Details
 • Nutwidth
 • Scale Length
 • Pickup Configuration
 • Pickups
 • Controls
 • Weight
 • Travels in
 • Accessories
 • Photos of

This combination does not exist.

 • icons conditions Condition:
 • icons warranty Warranty:
 • icons photos Photos of:
 • icons shipping Shipping:
 • Excellent

 • 1 Year

 • Actual Instrument

 • We ship worldwide! Check your shipping costs on our 'Worldwide Shipping' page.

Niet op voorraad
Ongeldige e-mail
We informeren je zodra het product weer op voorraad is.
Toegevoegd aan je verlanglijst

Fender Telecaster Blonde 1968

Dit bijzondere instrument belichaamt niet alleen de tijdloze aantrekkingskracht van het vakmanschap van Fender, maar markeert ook een cruciaal moment in de geschiedenis van het bedrijf - het jaar 1968 markeerde het begin van de periode van CBS bij Fender, waarbij veranderingen werden ingeluid die de Telecaster en het erfgoed van Fender zouden vormen.

Gebouwd in de iconische Blonde afwerking, straalt deze Telecaster uit 1968 een tijdloze elegantie uit. In tegenstelling tot veel gitaren van zijn leeftijd heeft de afwerking zijn oorspronkelijke, onberispelijke witte blondkleur behouden, waardoor het typische vergeelde dat vaak gepaard gaat met vintage instrumenten wordt vermeden. Zijn esdoornhouten hals met een kap draagt niet alleen bij aan de esthetische aantrekkingskracht van de gitaar, maar draagt ook bij aan zijn klankkarakteristieken, waardoor een onderscheidende helderheid en helderheid ontstaat die wereldwijd door spelers wordt gekoesterd.

1968 markeerde een significante overgang voor Fender, aangezien het het eerste jaar was onder het eigendom van CBS Corporation. Deze verandering in eigendom bracht aanpassingen met zich mee in de productieprocessen en ontwerpen van Fender, waaronder subtiele aanpassingen aan de Telecaster. Hoewel de kernessentie van de Telecaster intact bleef, waren er verfijnde verschuivingen in constructietechnieken en materialen, die de evoluerende ethos van Fender onder het toezicht van CBS weerspiegelden.

Met behoud van zijn authenticiteit blijft deze gitaar grotendeels origineel. Het is opnieuw gefretteerd, wat optimale prestaties en bespeelbaarheid garandeert voor de komende jaren. Het behoudt zijn vintage charme met een grijze onderste pickup met een potlooddatum. De halspickup heeft een weerstand van 6,45 kΩ, wat warme en rijke tonen levert, terwijl de brugpickup 5,83 kΩ meet en een krachtig en helder geluid biedt. De enige wijziging is een veranderde 3-weg schakelaar, wat zorgt voor soepele functionaliteit terwijl de integriteit en vintage karakter van de gitaar behouden blijven.

Dit opmerkelijke instrument wordt vergezeld door zijn originele koffer, waarmee het pakket wordt afgerond met een vleugje nostalgie. Of u nu een kritische verzamelaar, een ervaren muzikant bent, of een enthousiasteling die een stuk muziekgeschiedenis zoekt, deze 1968 Fender Telecaster biedt een ongeëvenaarde kans om een stuk gitaarlegenden te bezitten dat niet alleen het tijdloze vakmanschap van Fender belichaamt, maar ook het begin van een nieuw tijdperk onder de CBS Corporation weerspiegelt.

Met zijn onberispelijke staat, tijdloos design, ongeëvenaarde bespeelbaarheid en kenmerkende pickupeigenschappen, staat deze vintage Fender Telecaster symbool voor het blijvende erfgoed van Fender en blijft het muzikanten generaties lang inspireren. Alleen al de brugpickup is zijn gewicht in goud waard...! Mis uw kans niet om een stuk muziekgeschiedenis te bezitten en de magie van een ware klassieker te ervaren.

Played by Tom Punt | Demo

Gear: 
Fender Tone Master Princeton Reverb 
MXR M303G1 Clone Looper 
Strymon Deco Tape Saturation & Doubletracker 
Strymon Flint Tremolo & Reverb 
Strymon Riverside Multistage Drive 
Peterson StroboStomp LE 
Sennheiser 906 Cab Mic 

This particular instrument not only embodies the timeless appeal of Fender's craftsmanship but also reflects a pivotal moment in the company's history—the year 1968 marked the beginning of CBS's tenure at Fender, ushering in changes that would shape the Telecaster and Fender's legacy.


Built in the iconic Blonde finish, this 1968 Telecaster exudes a timeless elegance. Unlike many guitars of its age, the finish has retained its original pristine white blond hue, evading the typical yellowing that often accompanies vintage instruments. Its maple cap neck not only enhances the guitar's aesthetic appeal but also contributes to its tonal characteristics, providing a distinct brightness and clarity cherished by players worldwide.


1968 marked a significant transition for Fender as it was the first year under the ownership of CBS Corporation. This change in ownership brought about adjustments in Fender's manufacturing processes and designs, including subtle alterations to the Telecaster. While the core essence of the Telecaster remained intact, there were nuanced shifts in construction techniques and materials, reflecting the evolving ethos of Fender under CBS's stewardship.


Maintaining its authenticity, this guitar remains predominantly original. It has been refretted, ensuring optimal performance and playability for years to come. It retains its vintage charm with a grey bottom pickup featuring a pencil date. The neck pickup has a resistance of 6.45 kΩ, delivering warm and rich tones, while the bridge pickup measures 5.83 kΩ, offering a punchy and articulate sound. The only modification is a changed 3-way switch, ensuring smooth functionality while preserving the guitar's integrity and vintage character.


Accompanying this remarkable instrument is its original case, completing the package with a touch of nostalgia. Whether you're a discerning collector, a seasoned musician, or an enthusiast seeking a piece of music history, this 1968 Fender Telecaster offers an unparalleled opportunity to own a piece of guitar lore that not only encapsulates Fender's timeless craftsmanship but also reflects the beginning of a new era under CBS Corporation.


With its pristine condition, timeless design, unmatched playability, and distinctive pickup characteristics, this vintage Fender Telecaster stands as a testament to Fender's enduring legacy and continues to inspire musicians across generations. The bridge pickup alone is worth its own weight in gold...! Don't miss your chance to own a piece of musical history and experience the magic of a true classic. 

Played by Tom Punt | Demo

Gear: 
Fender Tone Master Princeton Reverb 
MXR M303G1 Clone Looper 
Strymon Deco Tape Saturation & Doubletracker 
Strymon Flint Tremolo & Reverb 
Strymon Riverside Multistage Drive 
Peterson StroboStomp LE 
Sennheiser 906 Cab Mic 

Dieses spezielle Instrument verkörpert nicht nur die zeitlose Anziehungskraft des Handwerks von Fender, sondern spiegelt auch einen Wendepunkt in der Geschichte des Unternehmens wider - das Jahr 1968 markierte den Beginn der Amtszeit von CBS bei Fender und leitete Änderungen ein, die die Telecaster und das Erbe von Fender prägen würden.

Gebaut in der ikonischen Blonde-Lackierung strahlt diese 1968er Telecaster eine zeitlose Eleganz aus. Im Gegensatz zu vielen Gitarren ihres Alters hat der Lack seine ursprüngliche makellose weiße Blondinenfarbe behalten und vermeidet so das typische Vergilben, das bei Vintage-Instrumenten häufig auftritt. Ihr Ahornhals mit Ahornkappe trägt nicht nur zur ästhetischen Anziehungskraft der Gitarre bei, sondern trägt auch zu ihren klanglichen Eigenschaften bei und sorgt für eine Helligkeit und Klarheit, die von Spielern auf der ganzen Welt geschätzt werden.

1968 markierte einen bedeutenden Übergang für Fender, da es das erste Jahr unter dem Eigentum der CBS Corporation war. Diese Änderung im Besitz brachte Anpassungen in den Herstellungsprozessen und Designs von Fender mit sich, einschließlich subtiler Änderungen an der Telecaster. Obwohl das Kernstück der Telecaster intakt blieb, gab es nuancierte Verschiebungen in den Konstruktionstechniken und Materialien, die die sich entwickelnde Ethik von Fender unter der Leitung von CBS widerspiegelten.

Diese Gitarre bleibt überwiegend original und behält ihre Authentizität. Sie wurde neu abgerichtet, um optimale Leistung und Bespielbarkeit in den kommenden Jahren zu gewährleisten. Sie behält ihren Vintage-Charme mit einem unteren Pickup mit einem Bleistiftdatum. Der Halspickup hat einen Widerstand von 6,45 kΩ, was warme und reiche Töne liefert, während der Stegpickup 5,83 kΩ misst und einen knackigen und klaren Klang bietet. Die einzige Änderung ist ein ausgetauschter 3-Wege-Schalter, der eine reibungslose Funktionalität gewährleistet und gleichzeitig die Integrität und das Vintage-Charakter der Gitarre bewahrt.

Zu diesem bemerkenswerten Instrument gehört sein Originalkoffer, der das Paket mit einem Hauch von Nostalgie vervollständigt. Egal, ob Sie ein anspruchsvoller Sammler, ein erfahrener Musiker oder ein Enthusiast sind, der ein Stück Musikgeschichte sucht - diese 1968er Fender Telecaster bietet eine beispiellose Gelegenheit, ein Stück Gitarrentradition zu besitzen, das nicht nur das zeitlose Handwerk von Fender verkörpert, sondern auch den Beginn einer neuen Ära unter der CBS Corporation widerspiegelt.

Mit ihrem makellosen Zustand, zeitlosen Design, unübertroffener Bespielbarkeit und den charakteristischen Tonabnehmer-Eigenschaften steht diese Vintage-Fender-Telecaster als Zeugnis für das anhaltende Erbe von Fender und inspiriert weiterhin Musiker über Generationen hinweg. Allein der Stegpickup ist sein Gewicht in Gold wert...! Verpassen Sie nicht Ihre Chance, ein Stück Musikgeschichte zu besitzen und die Magie eines wahren Klassikers zu erleben.

Played by Tom Punt | Demo

Gear: 
Fender Tone Master Princeton Reverb 
MXR M303G1 Clone Looper 
Strymon Deco Tape Saturation & Doubletracker 
Strymon Flint Tremolo & Reverb 
Strymon Riverside Multistage Drive 
Peterson StroboStomp LE 
Sennheiser 906 Cab Mic 

Specifications

Brand and Condition
Brand Fender
Condition Excellent
Hardware
Bridge 3-Saddle Ashtray Bridge
Bridge String Spacing 54 mm - 2.13"
Tuning Machines Fender 'F' Stamped Closed Back Tuners
Body
Body Shape T-Style
Colour Family White
Finish Polyester 'Thick Skin' Blonde Finish
Body Material Ash
Body Details 3-Ply White Pickguard
Neck
Neck Material Maple
Neck Profile Soft V
Fingerboard Material Maple Cap
Fingerboard Radius 7.25"
Neck Details Black Dot Inlays
Nutwidth 41 mm / 1.61"
Scale Length 648 mm / 25.5"
Electronics
Pickup Configuration S-S
Pickups Original Vintage Single Coils
Controls Volume, Tone, 3-Way Switch
Miscellaneous
Weight 3,7 kg
Travels in Original Fender Black Tolex Case
Accessories GuitarPoint Certificate of Authenticity, USB-Stick with inside photo's, Ashtray Cover, Original Frets, TFOA Hangtag, TFOA Passport
Photos of Actual Instrument